Tại sao bạn nên học Scaled Agile?

ĐỂ DOANH NGHIỆP TỒN TẠI PHÁT TRIỂN VÀ DẪN ĐẦU TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG ĐÒI HỎI KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NHANH, NẮM BẮT NHANH CÁC CƠ HỘI, HAY CHUYỂN MÌNH NHANH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI RỦI RO. ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ NGHĨA LÀ DOANH NGHIỆP CẦN CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM DỊCH VỤ NHANH, LIÊN TỤC CẢI TIẾN SÁNG TẠO, TẬN DỤNG TỐI ĐA KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ NHẰM TẠO TA SỰ LINH HOẠT, TINH GỌN VÀ THÍCH ỨNG NHANH – BUSINESS AGILITY

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC SCALED AGILE?

 

Các doanh nghiệp hiện nay đang ở trong một môi trường VUCA bao gồm nhiều thử thách lớn:

BIẾN ĐỘNG – Volatility: Sự thay đổi nhanh về mọi mặt như chính sách, môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm dịch vụ, môi trường, dịch bệnh…).

NGUY CƠ/RỦI RO – Uncertainty: Từ sự biến động thay đổi nhanh dẫn tới nhiều biến cố khó lường xẩy ra gồm cả nguy và cơ. Rủi ro về thị trường, công nghệ, dịch bệnh…

ĐỘ PHỨC TẠP – Complexity: Các sản phẩm, dịch vụ hiện nay được cấu thành từ nhiều hệ thống, nhiều công nghệ, công nghệ mới dẫn tới độ phức tạp cao. Khi độ phức tạp cao, chúng ta không thể lường trước các tác động từ việc thay đổi một phần trong hệ thống tác động đến cả hệ thống như thế nào.

MỜ - Ambiguity: Yêu cầu đầu vào để làm sản phẩm, dịch vụ hay dự án thường không rõ ràng đặc biệt với các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao nhiều, dự án 4.0. Đòi hỏi sự hợp tác, sáng tạo, kiểm soát tốt hơn sự thay đổi, khả năng đáp ứng nhanh với sự thay đổi.

NHƯ VẬY, ĐỂ DOANH NGHIỆP TỒN TẠI PHÁT TRIỂN VÀ DẪN ĐẦU TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG ĐÒI HỎI KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NHANH, NẮM BẮT NHANH CÁC CƠ HỘI, HAY CHUYỂN MÌNH NHANH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI RỦI RO. ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ NGHĨA LÀ DOANH NGHIỆP CẦN CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM DỊCH VỤ NHANH, LIÊN TỤC CẢI TIẾN SÁNG TẠO, TẬN DỤNG TỐI ĐA KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ NHẰM TẠO TA SỰ LINH HOẠT, TINH GỌN VÀ THÍCH ỨNG NHANH – BUSINESS AGILITY

Rất tiếc, cách quản lý và quản trị truyền thống hiện nay đang gây ra những vấn đề chính sau đây làm cản trở lớn đến sức cạnh tranh và khả năng phát triền (BUSINESS AGILITY) của doanh nghiệp:

 • QUAN LIÊU: Ra quyết định chậm, khi cần ra quyết định thì cần liên lạc (thường qua email) giữa các phòng ban, qua nhiều cấp lãnh đạo làm chậm tiến trình ra quyết định
 • MICRO-MANAGED: Quản lý theo kiểu gia trưởng áp đặt. Điều ngày tạo ra điểm nghẽn ngay tại các vị trí quản lý, nhân viên bị động, không happy để làm việc, thiếu sáng tạo, không phát huy và tối ưu được tri thức từ nhân viên
 • QUÁ TẢI – OVERLOADED: Nhân viên phải làm cùng lúc nhiều việc, nhiều dự án. Làm nhiều, xung đột nhiều nhưng năng suất và hiệu quả thấp
 • THAY ĐỔI THÍCH ỨNG CHẬP CHẠP: Phản ứng, xử lý rất chậm trước các thay đổi diễn ra hàng ngày.
 • ÍT CHÚ TRỌNG HỌC TẬP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CẢI TIẾN

Để đảm bảo BISINESS AGILITY, Agile Scrum là một công cụ quản lý và quản trị rất hữu ích. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta biết về Agile thông qua các phương pháp như SCRUM, XP, LEAN, KANBAN hay những giá trị và nguyên tắc trong bảng tuyên ngôn Agile (2001) thì cũng giới hạn trong một team, một đội dự án chục người.

Vậy nên để doanh nghiệp có khả năng về BUSINESS AGILITY, chúng ta cần có hệ thống quản lý và quản trị Agile mở rộng (Scaled Agile). Các phương pháp Scaled Agile nổi tiếng gồm: LeSS, Scrum@Scale, Nexus, SAFe… trong đó SAFe là phương pháp hoàn chỉnh nhất, được áp dụng nhiều nhất.

SAFe hay các phương pháp Scaled Agile có thể giúp doanh nghiệp thay đổi cách thức quản lý và quản trị nhằm đạt được những mục tiêu lớn sau đây:

 • Tốc độ chuyển giao sản phẩm nhanh gấp nhiều lần – Time to market
 • Nhân viên hạnh phúc hơn, tự chủ hơn, gắn kết hơn – Employee engagement
 • Nâng cao năng suất lao động (productivity), giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • Chất lượng cao hơn
 • Khả năng thích ứng, thay đổi độ ưu tiên nhanh

Scaled Agile đạt được mục tiêu này thông qua những sự thay đổi lớn sau:

 • Trao quyền tự chủ cho nhân viên – empowered, de-centralized decision making
 • Tổ chức nguồn lực và bộ máy theo chuỗi giá trị thay vì theo phòng ban chức năng
 • Deliver sản phẩm nhanh, theo hường tăng trưởng
 • Tối ưu hệ thống – system thinking
 • Tối đa hóa tiềm năng của nhân viên – Unlock intrinsic motivation of knowledge workers
 • Nhận diện dòng giá trị, trực quan hóa luồng công việc, hạn chế số việc làm đồng thời
 • ….

Mình cũng là giảng viên chính thức của SAFe (Scaleagile.com), mình cũng đã đào tạo và huấn luyện cho doanh nghiệp sử dụng SAFe nên cũng có điều kiện và khả năng để giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh với Scaled Agile với chi phí thấp.

Để tiếp cận với phương pháp quản trị mới này, năm nay BitTrain sẽ cung cấp các khóa đào tạo bắt đầu bằng các khóa quan trọng sau:

Lịch khai giảng và học phí các khóa học tại đây: https://bittrain.webdesign.edu.vn/lich-khai-giang-15-23.html

Chúc mừng năm mới, hẹn gặp các bạn trong khóa học lấy chứng chỉ quốc tế Leading Safe hay Safe POPM từ ScaledAgile.com khai giảng trong tháng 2 này.

Scaled Agile Scaled Agile

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ hoặc TƯ VẤN

Certified Data Centre Professional

 • Khai giảng :
 • Địa điểm :
 • Lịch học :
 • Khoản đầu tư :
  • Ưu đãi :
   backtop zalo-img.png