Lịch khai giảng

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
Project Management Professional (PMP)
Online PMP Exam Prep
Học và luyện thi trực tuyến chứng chỉ Quốc tế PMP - Online PMP Exam Prep (PMP) - Theo bộ đề mới của PMI Ngày 20/12/2022. Học phí: 8.000.000đ Học 22 buổi từ ngày khai giảng. Bao gồm tối thứ 3, và thứ 7 hàng tuần từ 8:30pm-10:30pm (Học qua Skype/Zoom) Học trong 22 buổi (>2.5 tháng), mỗi buổi 2 giờ.

Thông tin chi tiết về khóa học.

Agile/Scrum (PMI-ACP)
Online PMI-ACP Exam Prep (PMI-ACP)
Luyện thi trực tuyến chứng chỉ Quốc tế PMI-ACP - Online PMI-ACP Exam Prep (PMI-ACP). Ngày 19/12/2022. Học phí: 5.000.000 đ Học trong 12 buổi từ ngày khai giảng. Gồm Tối thứ 2, và tối T5 hàng tuấn từ 8:30pm-10:30pm (Học qua Skype/Zoom) 1,5 tháng (Thi lấy PMI-ACP trong 2 tháng)

Thông tin chi tiết về khóa học.

Agile Scrum Nâng cao - Scaled Agile
Leading Safe cho lãnh đạo, leaders, Agile Coach, Scrum Master - chứng chỉ quốc tế từ Scaledgile.com
CC Quốc tế Leading Safe -Agile Scrum nâng cao cho Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hay trưởng các phòng ban đơn vị, Agile Coach, Scrum Master từ ScaledAgile.com. Học phí: 9.000.000đ (Đã bao gồm: Tài liệu học, TK luyện thi và lệ phí thi lấy chứng chỉ từ Scaled Agile). 10/12/2022 - 9:00am 2 ngày, 10 & 11/12/2022, Từ 9:00 am - 17:00PM Từ 9:00 am - 17:00PM Thông tin chi tiết
Safe PO/PM cho lãnh đạo, leaders, Agile Coach, Scrum Master - chứng chỉ quốc tế từ Scaledgile.com
Safe PO/PM cho trưởng sản phẩm PO, PM, BA, leaders, Agile Coach, SM. Học phí: 9.000.000đ (Đã bao gồm: Tài liệu học, TK luyện thi và lệ phí thi lấy chứng chỉ từ Scaled Agile). 17/12/2022 2 ngày 17 & 18/12/2022 - Từ 9:00am -> 17:00PM Từ 9:00am -> 17:00PM Thông tin chi tiết
Đăng ký khóa học

Certified Data Centre Professional

  • Khai giảng :
  • Lịch học :
  • Thời gian :