Áp dụng Agile: Khó khăn và giải pháp

Agile tập trung vào yếu tố con người hơn là quy trình nên việc thay đổi tư duy nhận thức trước khi thay đổi văn hóa là rất quan trọng!

ÁP DỤNG AGILE: KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP!

Qua nhiều năm đào tạo và huấn luyện chuyển đổi Agile cho Doanh Nghiệp. Tôi nhận thấy nhiều khó khăn thách thức khi team và tổ chức áp dụng Agile, trong đó có các vấn đề nổi trội sau:

 1. Doing Agile: 

  1. Tất cả team và các bên liên quan không được đào tạo nhận thức về cách làm việc mới Agile Scrum. 

  2. Dẫn tới việc làm theo máy móc, mà không thực sự cam kết nỗ lực cùng nhau thay đổi hay phản kháng, chống lại sự thay đổi. 

 1. Thiếu cam kết từ lãnh đạo: 

  1. Agile làm thay đổi lớn về văn hóa tổ chức, không có sự quyết tâm và dẫn dắt của lãnh đạo doanh nghiệp thì không thể có sự thay đổi tích cực có thể diễn ra

  2. Thực tế với nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo chưa thấu hiểu Agile, đứng ngoài cuộc dẫn tới việc thay đổi bị hạn chế.

 1. Thiếu nhân sự có kiến thức chuyên sâu về Agile: 

  1. Agile dễ hiểu nhưng rất khó để áp dụng. Thực tế các doanh nghiệp đang thiếu nhân sự có kiến thức chuyên môn sâu về Agile Scrum. 

  2. Chưa biết cách huấn luyện, dẫn dắt, chuyển đổi, thay đổi văn hóa hiệu quả.

 

GIẢI PHÁP: 

Being Agile: Agile tập trung vào yếu tố con người hơn là quy trình nên việc thay đổi tư duy nhận thức trước khi thay đổi văn hóa là rất quan trọng!

 1. Nên có Agile Coach chuyên nghiệp - người có đủ khả năng tạo ảnh hưởng, đào tạo huấn luyện và dẫn dắt sự thay đổi.

 2. Thay đổi nhận thức, cách thức làm việc mới Agile Scrum cho lãnh đạo, bộ team và các bên liên quan. 

Đây là lý do BitTrain mở lớp thực hành Agile Scrum!  Bạn có thể tham gia khóa thực hành Agile Scrum do BitTrain tổ chức tại HN và HCM.

 

Hoàng Sỹ Quý,

Sáng lập – Giám đốc điều hành BitTrain

CVPCC, ICP-ACC, ICP-ATF, ICP-CAT, ICP-ENT PMP, CMMI-ATM PMI-ACP, ICF-ACC, CSM, A-CSM, Scrum@Scale, pCLP, Safe SPC, Safe PO/PM, Leading Safe.

 
ĐĂNG KÝ hoặc TƯ VẤN

Certified Data Centre Professional

 • Khai giảng :
 • Địa điểm :
 • Lịch học :
 • Khoản đầu tư :
  • Ưu đãi :
   backtop zalo-img.png