HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Ba vòng luẩn quẩn phổ biến của nhà quản lý thường gặp đó là: • Nhân viên dựa dẫm, phụ thuộc vào sếp • Sếp bị quá tải công việc • Việc quan trọng không được quan tâm Làm sao thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó?

HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Ba vòng luẩn quẩn phổ biến của nhà quản lý thường gặp đó là:

1/ Nhân viên dựa dẫm, phụ thuộc vào sếp:

Đó là kiểu quản lý gánh việc thay cho nhân viên, mình làm cho nhanh, và nhân viên thì ngày càng dựa dẫm vào sếp, không còn quyền hạn hay sáng tạo gì. Chuyện này xẩy ra vì:

Khi sếp càng giúp nhân viên thì nhân viên càng cảm thấy cần sếp.

Nhân viên càng cần sếp, sếp càng ra sức giúp nhân viên!

2/ Sếp bị quá tải công việc:

Và hậu quả là sếp thì ngày càng bận rộn và sớm biến thành “nút thắt cổ chai” vì sao?

Càng giúp nhân viên, nhân viên càng cần bạn giúp

Nhiều nhân viên cần bạn giúp, việc càng nhiều

Việc càng nhiều, bạn càng cảm thấy quá tải!

 

3/ Việc quan trọng không được quan tâm:

Bạn làm được nhiều việc thôi chưa đủ, vì bạn cần giúp bạn và mọi người làm được nhiều việc quan trọng và có ý nghĩa nữa! Tiếc thay:

Càng cảm thấy quá tải, bạn càng mất tập trung

Bạn càng mất tập trung, bạn càng thấy quá tải!

 

Vậy đâu là phương thuốc giúp bạn thoát khỏi vòng “luân hồi”, “luẩn quẩn” trên?

 

HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

 

Sau đây là những cuốn sách mình cho là hay:

 • 7 câu hỏi “thần kỳ” của mọi người sếp giỏi

HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

 • Lãnh đạo giỏi, hỏi câu hỏi hay

HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

 • Lãnh đạo bằng câu hỏi

HÃY CHÚ TRỌNG VIỆC HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Người viết:

Hoàng Sỹ Quý, PMP, PMI-ACP, CSM, Scrum@Scale

 

 

ĐĂNG KÝ hoặc TƯ VẤN

Certified Data Centre Professional

 • Khai giảng :
 • Địa điểm :
 • Lịch học :
 • Khoản đầu tư :
  • Ưu đãi :
   backtop zalo-img.png