AGILE COACH!

Agile Coach đang nổi lên là một nghề nghiệp hết sức hấp dẫn, nhu cầu thị trường rất lớn với mức lương 3000 - 5000 USD.

AGILE COACH!

Agile Coach đang nổi lên là một nghề nghiệp hết sức hấp dẫn, nhu cầu thị trường rất lớn với mức lương 3000 - 5000 USD.

Một số bạn hỏi: Anh là Agile Coach, thì cái thế giới quan của anh có gì khác biệt?

Ah, câu hỏi rất hay – đây nhé….:

1/ Focus on team improvement over specific results: Agile Coach tập trung vào cải tiến liên tục cho nhóm hay cho hệ thống hơn là kết quả cụ thể.

2/ Focus on business value-driven delivery over achieving scope, schedule or budget targets – Agile Coach tập trung vào việc tối ưu giá cho khách hàng, cho trị kinh doanh hơn là đạt được các mục tiêu về phạm vi, lịch trình hoặc ngân sách.

3/ Focus on the leverage in the present moment over the past or future – Agile Coach tập trung vào thúc đẩy phát triển trong thời khắc hiện tại thay vì quá khứ hoặc tương lai.

4/ Focus on staying curious and seeing the best in people over judging or manipulating – Agile Coach tập trung vào việc luôn tò mò và nhìn thấy điều tốt nhất ở mọi người thay vì phán xét hoặc thao túng.

5/ Focus on assisting the team in achieving their commitment and learning when they do not achieve it rather than stepping in and doing it for them – Agile Coach tập trung vào việc hỗ trợ nhóm đạt được cam kết của họ và học hỏi khi họ không đạt được điều đó thay vì can thiệp và làm điều đó cho họ.

Là Scrum Master hay Agile Coach, bạn đã có thế giới quan đúng chưa? Bạn có đang vi phạm điều gì trên đây?

 

ĐĂNG KÝ hoặc TƯ VẤN

Certified Data Centre Professional

  • Khai giảng :
  • Địa điểm :
  • Lịch học :
  • Khoản đầu tư :
    • Ưu đãi :
      backtop zalo-img.png