SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

Khóa học SAFe® Product Owner và SAFe® Product Manager (POPM) sẽ cho bạn biết về vai trò và trách nhiệm của PO/PM trong tổ chức Agile. Quy trình, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết cho POPM. Khóa học cũng cung cấp cho bạn hướng dẫn và công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường từ xa với các nhóm phân tán (distributed teams).

Khóa học SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

Khóa học SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

Bạn cần có những kỹ năng gì để mang lại giá trị trong một doanh nghiệp Lean-Agile?

Khóa học SAFe® Product Owner và SAFe® Product Manager (POPM) sẽ cho bạn biết về vai trò và trách nhiệm của PO/PM trong tổ chức Agile. Khóa học cũng cung cấp cho bạn hướng dẫn và công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường từ xa với các nhóm phân tán (distributed teams).

 

Tìm hiểu cách chủ sở hữu sản phẩm và người quản lý sản phẩm nên làm việc cùng nhau để đạt được kết quả kinh doanh và khách hàng tốt nhất có thể. Khóa học SAFe POPM sẽ dạy bạn cách áp dụng phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng sản phẩm, sử dụng Scaled Agile Framework® để mang lại nhiều giá trị hơn, chuyển giao sản phẩm và giá trị nhanh hơn.

 

Các chủ đề được đề cập trong khóa học này bao gồm vai trò hàng ngày của PO và PM; cách phối hợp hợp tác tác với Dev teams và các bên liên quan trong kinh doanh; làm thế nào để viết Epic, các tính năng (Feature) và User Stories; và cách thiết kế, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xây dựng, thử nghiệm và cung cấp các sản phẩm với năng suất và chất lượng cao hơn.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Product Owner/Product Manager: Khóa học trang bị kiến thức, kỹ năng và thực hành cần thiết cho PO/PM để thực hiện vai trò của mình có hiệu quả
 • Business Analyst (BA): Trong Agile không có role BA, nhưng thực tế đây là vai trò quan trọng hỗ trợ PO/PM trong việc phân tích nghiệp vụ kinh doanh hay phân tích đặc tả yêu cầu

 

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

 • Tài liệu khóa học
 • Học từ xa qua SAFe® Virtual Classroom
 • Truy cập vào SAFe® Collaborate, một không gian làm việc trực tuyến trực quan
 • Tư cách thành viên một năm cho Nền tảng cộng đồng SAFe®
 • Quyền truy cập vào nội dung, công cụ và tài nguyên bạn cần để thực hành SAFe mỗi ngày
 • Tham gia bài thi SAFe Product Owner / Product Manager (1 lần miễn phí)

 

HỌC VIÊN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

 • Làm thế nào để thực hiện vai trò của một PO và một PM hàng ngày?
 • Làm thế nào để đặt khách hàng vào trung tâm của quá trình thiết kế, xây dựng và thử nghiệm của bạn?
 • Cách chuẩn bị và dẫn dắt Kế hoạch PI Planning?
 • Cách phân định nghĩa và chia Epic thành Tính năng (feature) và cách chia Feature thành User Story?
 • Cách cộng tác với các nhóm Agile để dự báo công việc?

 

CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Chứng chỉ SAFe POPM từ https://scaledagile.com/

Khóa học SAFe Product Owner/Product Manager (POPM) Khóa học SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

 

Lưu ý: Tham gia học không có nghĩa là chắc chắn có chứng chỉ. Học viên cần ôn tập và vượt qua kỳ thì 50 câu trắc nghiệm trong 2 giờ. BitTrain sẽ có hướng dẫn cần thiết để học viên có khả năng thi đậu ngay từ lần đầu tiên.

 

GIẢNG VIÊN

Mr. Hoàng Sỹ Quý, SPC, PMP, PMI-ACP, CMMI, CSM, A-CSM, ICP-ACC, ICP-ATF, ICP-CAT, ICP-ENT, ICF-ACC, Scrum@Scale, SAFe, SAFE POPM, pCLP

Agile Coach, Managing Director

 Agile Coach, trên 15 năm kinh nghiệm áp dụng, huấn luyện và đào tạo Agile Scrum cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam.

Khóa học SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

NỘI DUNG CHI TIẾT

 • Lesson 1: Exploring the Product Owner/Product Manager (POPM) Roles and Responsibilities

1. Safe For Lean Enterprise
2. Value streams
3. The Lean-Agile Mindset
4. PO/PM responsibilities

 • Lesson 2: Preparing for Pl Planning

1. PI Planning
2. The Product and Solution Vision
3. Solution and PI Roadmaps
4. Epics, Features, and Stories
5. The Definition Of Done
6. Program Backlog and Kanban

 • Lesson 3: Leading Pl Planning

1. Communicate The Vision
2. Establish PI Objectives
3. Manage Dependencies
4. Manage Risks

 • Lesson 4: Executing Iterations

1. User Stories and Story Maps
2. Iteration Planning
3. The Team Kanban
4. Backlog Refinement
5. Iteration Review and Iteration Retrospective
6. DevOps and Release On Demands

 • Lesson 5: Executing the Pl

1. The Product Owner Sync
2. The System Demo
3. The Innovation and Planning Iteration
4. Inspect and Adapt

 • Lesson 6: Becoming a Certified SAFe POPM

Lưu ý: Giáo trình và tài liệu học bằng tiếng Anh, giảng viên giảng bằng tiếng việt.

 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Khóa học được thực hiện trong 2 ngày, học trực tuyến qua Zoom và rất nhiều công cụ trực tuyến hỗ trợ khác. Các lớp online của BitTrain của chúng tôi có tính tương tác cao, cung cấp cho bạn các tài nguyên và kỹ thuật thời gian thực để thực hiện vai trò SAFe Agilist hiệu quả hơn.

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAFE VÀ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phương pháp SAFe: https://www.scaledagileframework.com/

Tổ chức Scaled Agile:  https://scaledagile.com/

Chứng chỉ Leading Safe: https://scaledagile.com/training/safe-product-owner-product-manager/

 

TƯ VẤN

Giảng Viên: Mr. Hoàng Sỹ Quý | 0908 10 60 80

Nhân viên kinh doanh: Ms. Huyền Châu | 0969 18 25 26

Đăng ký khóa học

 • Khai giảng : 13/08/2019
 • Lịch học : 2 ngày liên tiếp
 • Thời gian : 08:00 - 17:00