Khóa học Agile Scrum online qua hệ thống E-learning

Bộ bài giảng gồm 5 bài, bao trùm tất cả kiến thức Agile/Scrum về mặt lý thuyết, nhận thức, thực hành và công cụ mà tất cả các bên liên quan cần biết để làm việc cùng nhau hiệu quả trong môi trường Agile Scrum.

Giới thiệu khóa học:

Khóa học được thiết kế đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu cho tất cả các anh chị làm việc trong môi trường Agile Scrum muốn được trang bị đầy đủ về nhận thức, phương pháp, thực hành, công cụ để làm việc hiệu quả trong mội trường Agile Scrum

Lợi ích:

 • Học online linh hoạt mọi lúc mọi nơi
 • Chi phí thấp
 • Học trên bất cứ thiết bị nào: Smartphone, tablet, PC, laptop
 • Nhiều kinh nghiệm tực tế từ giảng viên, chuyên gia huấn luyện Agile Scrum cho doanh nghiệp

Quyền lợi:

 • Cấp tài khoản học online các khóa học
 • Thời gian truy cập: 1 tháng
 • Số lần học mỗi phần: 2 lần

 

Nội dung từng bài học:

 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

Phần 1: Tổng quan về phương pháp quản lý Agile

Mục 1: Dự án và phương pháp quản lý dự án

1.1. VUCA và phương pháp quản lý dự án
1.2. Dự án và quản lý dự án
1.3. Cách lựa chọn phương pháp Quản lý dự án
1.4. Tóm tắt
1.5. Quiz
Mục 2: Giới thiệu phương pháp Agile
2.1. Lịch sử Agile
2.2. Agile là gì?
2.3. Lợi ích Agile mang lại từ dự án thực tế
2.4. Cách tiếp cận Agile
2.5. Tóm tắt
2.6. Quiz
Mục 3: Các giá trị và nguyên tắc Agile
3.1. 4 Giá trị trong Agile
3.2. 12 Nguyên tắc Agile
3.3. Quiz
Mục 4: Tóm tắt nội dung bài học
4.1. Tài liệu tham khảo
4.2. Bài thi cuối khóa
 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

 

Phần 2: Xây dựng sản phẩm theo phương pháp Agile

 
Mục 1: Dự án và quản lý dự án
1.1. Định nghĩa sản phẩm
1.2. Khách hàng và Nhà sản xuất
1.3. Ví dụ về sản phẩm
Mục 2: Trưởng sản phẩm
2.1. Nhiệm vụ quan trọng
2.2. Vai trò và trách nhiệm
2.3. Ai là người phù hợp cho vị trí trưởng sản phẩm
Mục 3: Product backlog
3.1. Giới thiệu Product backlog
3.2. Mục tiêu sản phẩm
3.3. Tầm nhìn sản phẩm
3.4. Kiểm định sản phẩm
3.5. Lộ trình xây dựng sản phẩm
3.6. Kế hoạch chuyển giao sản phẩm
3.7. Các hạng mục trong product backlog
3.8. Yêu cầu sản phẩm
3.9. Cách xác định user story
3.10. Tiêu chí nghiệm thu
3.11. Ví dụ vế user story
3.12. Chiến lược chuyển giao sản phẩm
Mục 4: Tóm tắt nội dung bài học
4.1. Tài liệu tham khảo
4.2. Bài thi cuối khóa

 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

Phần 3: Mô hình Scrum

 
Mục 1: Giới thiệu về Scrum
1.1. Scrum là gì?
1.2. Scrum vận hành dựa trên nguyên lý nào
1.3. Văn hóa Scrum
Mục 2: Scrum framework
2.1. Tổng quan về Scrum framework
2.2. Đội Scrum
2.3. Sprint
2.4. Chi tiết về Scrum framework
Mục 3: Tóm tắt nội dung bài học
3.1. Tài liệu tham khảo
3.2. Bài thi cuối khóa

 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

 

Phần 4: Mô hình Kanban và Lean

Mục 1:  Kanban
1.1. Kanban là gì?
1.2. Các nguyên tắc của Kanban
1.3. Visualize
1.4. Limit work in process
1.5. Manage flow"
1.6. Các biểu đồ và chỉ số đo lường, theo dõi, kiểm soát
1.7. Lead time theo thời gian
Mục 2: Throughput
2.1. Biểu đồ CFD
2.2. Tóm lược về chỉ số đo lường
Mục 3: Lean
3.1. Lean là gì?
3.2. Các nguyên tắc của Lean
Mục 4: Tóm tắt nội dung bài học
4.1. Tài liệu tham khảo
4.2. Bài thi cuối khóa

 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

Phần 5: Sử dụng Jira trong quản lý dự án Agile


1. Giới thiệu về Jira
2. Các thuật ngữ sử dụng trong Jira
3. Thiết lập product roadmap
4. Quản lý release plan
5. Quản lý product backlog
6. Quản lý sprint backlog
7. Sử dụng Scrum board
8. Theo dõi, kiểm soát sprint và release
9. Tạo bảng thông tin dự án
10. Tóm tắt nội dung bài học
11. Tài liệu tham khảo
12. Bài thi cuối khóa

 

Bài giảng E-learning PMI-ACP

Học phí:

 1. Đăng ký cá nhân: 500.000 VND/ tài khoản

Ưu đãi:

 1. Đăng ký nhóm 4 – 7 người: 450.000 VND/ tài khoản
 2. Đăng ký nhóm 8 người: 400.000 VND/ tài khoản 

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký khóa học vui lòng liên hệ: Ms. Châu - 0969.18.25.26

Đăng ký khóa học

 • Khai giảng : 13/08/2019
 • Lịch học : 2 ngày liên tiếp
 • Thời gian : 08:00 - 17:00