Khóa đào tạo thực hành quản lý dự án theo phương pháp Agile/ Scrum

Chương trình đào tạo nhằm giúp học viên không những được trang bị nhận thức, kiến thức Agile Scrum mà còn có kỹ năng vận dụng các phương pháp đó vào thực tiễn quản lý dự án.

THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE SCRUM

 

Chương trình đào tạo nhằm giúp học viên làm hệ thống các phương pháp quản lý Agile và vận dụng các phương pháp đó vào thực tiễn quản lý dự án một cách hiệu quả.

Giảng viên đào tạo áp dụng các phương pháp học cá nhân hóa theo nhịp độ thông qua các trò chơi tương tác và thực hành thực nghiệm với các tình huống thực tế, dự án thực tế. Khóa học được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo PMI- ACP từ học viện quản lý PMI , bởi vậy học viên tham gia khóa học có thể dễ dàng tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ PMI-ACP quốc tế.

Chỉ với 3 ngày, khóa học sẽ cung cấp toàn bộ các kiến thức, nhận thức, thực hành nhằm vận dụng tốt vào quản lý Agile/Scrum trong thực tế, bao gồm các nội dung sau:

 

Sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm

 • Đề xuất ý tưởng sản phẩm, đánh giá lựa chọn sản phẩm để phát triển

 • Thiết lập tầm nhìn chiến lược của sản phẩm, hạng mục công việc, kế hoạch triển khai và chuyển giao sản phẩm, theo dõi tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm

 • Cung cấp các hướng dẫn quản lý, sắp xếp công việc, công cụ hỗ trợ phù hợp nhất trong môi trường Agile

 • Cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật như : Từ tầm nhìn đến các tính năng tổng quát và yêu cầu chi tiết; phương pháp ước tính Planning Poker; phương pháp phát triển dự trên TDD/CI/ATDD, Kiểm thử theo phương pháp Agile

 

Đội ngũ phát triển:

 • Hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của các đối tượng tham gia dự án Agile

 • Xây dựng tinh thần Agile trong team, văn hóa và phương pháp trao đổi thông tin, hợp tác trong môi trường Agile

 • Xây dựng đội ngũ hiệu quả: năng động, chủ động, có khả năng tự tổ chức/sắp xếp công việc, đa chức năng và tự điều chỉnh

 • Thay đổi từ phương pháp “Quản lý bằng mệnh lệnh” thành “Lãnh đạo phục vụ”

 • Áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn để quản trị quá trình phát triển sản phẩm

 • Hướng dẫn quản trị điều phối nhiều nhóm Agile

 

Vai trò Scrum Master

 • Khung năng lực

 • Kỹ năng cốt lõi

 • Kỹ năng mềm

 

Chia sẻ kinh nghiệm

 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các bài học rút ra từ nhiều dự án thực tế

 • Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình Agile

 • Chi sẻ kinh nghiệm nhân đôi năng lực của đội ngũ phát triển trong thời gian ngắn

 • Thảo luận và giải đáp các vướng mắc của học viên

 

Đối tượng đào tạo

 • Khóa học cũng hướng đến các đối tượng học viên muốn áp dụng phương pháp Agile/Scrum hiệu quả:

  • Người đóng vai trò Scrum Master

  • Người chịu trách nhiệm về sản phẩm

  • Quản lý dự án

  • Đội ngũ phát triển

  • Thành viên hội đồng PMO

  • Nhân viên quản lý chất lượng

  • Các bên liên quan khác trong dự án Agile

 

Quyền lợi

 • Chứng chỉ thực hành quản lý dự án Agile từ Bittrain (21 PDU/Contact hours – yêu cầu bắt buộc trong kỳ thi chứng chỉ PMI-ACP từ tổ chức PMI)

 • Giáo trình đào tạo và tài liệu học (Bản mềm)

 • Các bài tập tập thực hành và chơi tương tác mang tính thực tế cao

 

Điều kiện nhận chứng chỉ:

 • Tham gia 90% thời gian khóa học

 • Bài thi cuối khóa 50 câu, tỷ lệ đúng trên 70%

 

Nội dung đào tạo

 

Ngày thứ 1: 

Agile Mindset và thực hành Scrum

 • Các vấn đề với phương pháp quản lý dự án truyền thống

 • Khi nào nên áp dụng Agile Scrum

 • Tinh thần Agile: các giá trị và nguyên tắc của Agile/Scrum

 • Tổng quan về phương pháp quản lý dự án Agile

 

SCRUM:

 • Các vai trò trong Scrum

  • Product Owner

  • Scrum Master

  • Development Team

 • 3 Khía cạnh, 5 giá trị của Scrum, văn hóa đội nhóm.

 • Các sự kiện trong Scrum : Lập kế hoạch Release, Lập kế hoạch Sprint, Họp hàng ngày, Họp đánh giá Sprint, Họp cải tiến Sprint

Các phương pháp Agile khác: 

XP (TDD, ATDD, CI, CD), Kanban, Lean và ứng dụng

Hướng dẫn áp dụng các phương pháp Agile vào dự án

 

Ngày thứ 2: 

Thực hành phát triển sản phẩm Agile

 • Đưa ý tưởng, đánh giá lựa chọn sản phẩm đầu tư

 • Phát triển tầm nhìn chiến lược của sản phẩm, thiết lập lộ trình phát triển sản phẩm

 • Các kỹ thuật phân tích yêu cầu sản phẩm và quản lý dự án Agile /Scrum (định nghĩa danh sách các yêu cầu từ tầm nhìn chiến lược, phân tách chi tiết các tính năng, sắp xếp độ ưu tiên, ước tính độ lớn , và thiết kế các bản mẫu)

 • Các khái niệm về độ lớn trong Agile/Scrum , ước lượng Story Poin và Ideal Hours thông qua kỹ thuật Planning Poker

 • Quản lý danh mục yêu cầu sản phẩm, thiết lập kế hoạch chuyển giao sản phẩm (Release Planning), đo lường và kiểm soát release Planning

 • Quản lý dự án sử dụng các biểu đồ Burn-up, Burn-down, Kanban Board, CFD

 • Kiểm thử trong môi trường Agile: Kiểm thử theo phương pháp Agile và truyền thống, tư duy kiểm thử Agile, chuyển đổi từ phương pháp kiểm thử truyền thống sang Agile

 

Ngày thứ 3: 

Xây dựng đội dự án năng suất cao, khung năng lực và kỹ năng cần thiết cho SM.

 • Thế nào là đội dự án năng suất cao

 • Xây dựng đội ngũ hiệu quả (Đội tự chủ, tự quản)

 • Lãnh đạo phục vụ vs. lãnh đạo theo mệnh lệnh

 • Chuyển đổi từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh sang lãnh đạo phục vụ

 • Truyền cảm hứng và nâng cao năng lực đội ngũ

 • Cách chuyển đổi từ PM sang Scrum Masters

 • Hướng dẫn sắp xếp công việc và áp dụng các công cụ hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ Agile

 • Chuyển đổi từ đội ngũ truyền thống sang đội ngũ Agile

 • Các kỹ năng mềm: Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng huấn luyện (coaching), kỹ năng thương lượng, kỹ năng xử lý xung đột, kỹ năng hiểu và kiểm soát cảm xúc, kỹ năng nhận diện xu hường hành vi giao tiếp của đồng nghiệp để giao tiếp thành công

 • Chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thực tế

 • Thảo luận và giải đáp các vướng mắc từ học viên

 

Agile@Scale

 

 • Giới thiệu các phương pháp scaled Agile

 • Cách tổ chức, điều phối nhiều team để cùng chuyển giao sản phẩm hay giải pháp

 

Phương pháp đào tạo

 • Trước buổi học

  • Học viên học lý thuyết Agile trên hệ thống E-learning và thực hiện các bài kiểm tra

 • Trong buổi học

  • 70% thực hành – cho phép học viên thảo luận, trải nghiệm các trò chơi tương tác thực tế, hay thực hành trên dự án học viên đang làm hoặc dự án do học viên đề xuất

  • Chia sẻ các dự án thực tế để học viên có thể áp dụng tốt trong dự án của mình

  • Chia sẻ các tình huống thực tế để học viên có thể cảm nhận được các lợi ích từ phương pháp Agile/Scrum

  • Chia sẻ kinh nghiệm từ Agile Coach người đã từng huấn luyện Agile cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam

 

 • Sau buổi học

  • Các nhóm học viên sẽ thảo luận và đưa ra các kế hoạch hành động vận dụng kiến thức đã học vào dự án của mình. PO và SM được khuyến nghị tham gia kỳ thi cấp cấp chứng chỉ quốc tế PMI-ACP hay Safe POPM (Mỹ). Các cá nhân này có thể là những người đào tạo, lan tỏa Agile về sau trong tổ chức.

Đăng ký khóa học

 • Khai giảng : 13/08/2019
 • Lịch học : 2 ngày liên tiếp
 • Thời gian : 08:00 - 17:00