Khóa học quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP) online qua hệ thống E-learning

Bộ bài giảng về quản lý dự án chuyên nghiệp bao gồm kiến thức, quy trình, cách thức Quản lý dự án cho người quản lý dự án (tiếng Việt)

Giới thiệu về khóa học E-learning PMP:

Bộ bài giảng bao gồm 6 bài, được thiết kế và xây dựng bởi giảng viên nhiều kinh nghiệm, và là chuyên gia huấn luyện Quản lý dự án PMP, Hoàng Sỹ Quý. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và quản lý dự án. Bao trùm tất cả kiến thức Quản lý dự án PMP về mặt lý thuyết, nhận thức mà tất cả các bên liên quan cần biết để làm việc cùng nhau hiệu quả trong môi trường QLDA.

Lợi ích:

 • Học online linh hoạt mọi lúc mọi nơi
 • Chi phí thấp
 • Học trên bất cứ thiết bị nào: Smartphone, tablet, PC, laptop
 • Nhiều kinh nghiệm tực tế từ giảng viên, chuyên gia huấn luyện Agile Scrum cho doanh nghiệp

Quyền lợi:

 • Cấp tài khoản học online các khóa học
 • Thời gian truy cập: 1 tháng
 • Số lần học mỗi phần: 2 lần

 

Nội dung bài giảng:

 

Phần 1: Tổng quan về phương pháp quản lý dự án

Bài giảng Elearning PMP

STT

Phụ lục

Nội dung

1

Phần 1

Dự án và quản lý dự án

2

1.1

Các hoạt động tiêu biểu trong tổ chức

3

1.2

Dự án là gì?

4

1.3

Định nghĩa dự án

5

1.4

Thế nào là dự án thành công?

6

1.5

Các yếu tố quan trọng đến sức khỏe dự án

7

1.6

Các giai đoạn trong QLDA

8

Phần 2

Tổ chức thực hiện dự án

9

2.1

Mối quan hệ giữa Portfolio, program và Project

10

2.2

Mô hình tổ chức thực hiện dự án

11

2.3

Mô hình tổ chức theo dự án

12

2.4

Mô hình tổ chức theo ma trận

13

2.5

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

14

Phần 3

Quy trình quản lý dự án

15

3.1

Vòng đời dự án (Project life cycle)

16

3.2

Lựa chọn vòng đời dự án

17

3.3

Quy trình quản lý dự án (Project management processes)

18

3.4

Khởi động dự án (Initiating)

19

3.5

Lập kế hoạch dự án (Planning)

20

3.6

Thực thi kế hoạch dự án (Executing)

21

3.7

Theo dõi và kiểm soát dự án (Monitoring & controlling)

22

3.8

Đóng dự án (Closing)

23

3.9

Kết thúc dự án

 

 

Phần 2: Quy trình Khởi động dự án

Bài giảng Elearning PMP

 

STT

Mục lục

Nội dung

1

Phần 1

Tổng quan Quy trình khởi động dự án

2

1.1

Giới thiệu nhóm quy trình quản lý dự án

3

1.2

Nhóm quy trình khởi động dự án

4

1.3

Đề án kinh doanh

5

1.4

Đánh giá lựa chọn dự án

6

Phần 2

Chi tiết quy trình khởi động dự án

7

2.1

Quy trình xây dựng Bản điều lệ dự án

8

2.2

Quy trình xác định các bên liên quan

9

Phần 3

Tóm tắt bài học

 

Phần 3: Lập kế hoạch quản lý dự án

Bài giảng Elearning PMP

STT

Tên phần

Nội dung

1

Phần 1

Lập kế hoạch phạm vi dự án

2

1.1

Thu thập yêu cầu

3

1.2

Mô hình BSST

4

1.3

Định nghĩa phạm vi dự án

5

1.4

Cây WBS

6

1.5

Lợi ích của WBS

7

1.6

Chốt phạm vi dự án

8

Phần 2

Lập kế hoạch tiến độ

9

2.1

Thuộc tính va kết nối các hoạt động

10

2.2

Khoảng trượt toàn phần

11

2.3

Đường găng

12

2.4

Mốc dự án

13

2.5

Chốt kế hoạch tiến độ

14

Phần 3

Lập kế hoạch chi phí

15

3.1

Chi phí hoạt động

16

3.2

Chi phí dự án

17

3.3

Ngân sách dự án

18

3.4

Chốt kế hoạch chi phí

19

Phần 4

Kế hoạch hỗ trợ

20

4.1

Kế hoạch chất lượng

21

4.2

Kế hoạch nguồn lực

22

4.3

Kế hoạch quản lý rủi ro

23

4.4

Kế hoạch truyền thông

24

4.5

Kế hoạch gắn kết các bên liên quan

25

4.6

Quản lý mua sắm

 

Phần 4: Quy trình thực hiện dự án

Bài giảng Elearning PMP

STT

Tên phần

Nội dung

1

Phần 1

Giới thiệu nhóm quy trình quản lý dự án

2

1.1

Giới thiệu 5 nhóm quy trình quản lý dự án

3

1.2

8 nhóm quy trình thực hiện dự án

4

Phần 2

Giới thiệu chi tiết các nhóm quy trình thực hiện dự án

5

2.1

Chỉ đạo và quản lý công việc

6

2.2

Quản lý chất lượng

7

2.3

Quản lý nguồn lực

8

2.4

Quản lý & phát triển nhóm

9

2.5

Quản lý truyền thông

10

2.6

Quản lý rủi ro

11

2.7

Quản lý mua sắm

12

2.8

Quản lý các bên liên quan

 

Phần 5: Theo dõi & kiểm soát dự án

Bài giảng Elearning PMP

STT

Tên phần

Nội dung

1

Phần 1

Quy trình theo dõi và kiểm soát dự án

2

1.1

Giới thiệu nhóm quy trình theo dõi & kiểm soát dự án

3

1.2

Quy trình theo dõi và kiểm soát tổng thể

4

1.3

Quy trình quản lý thay đổi tích hợp

5

1.4

Yêu cầu thay đổi

6

Phần 2

Nguyên tắc, kỹ thuật theo dõi & kiểm soát

7

2.1

Nguyên tắc, cách thức theo dõi & kiểm soát dự án

8

2.2

Kỹ thuật EVM để kiểm soát tiến độ & chi phí

9

2.2.1

Giá trị theo kế hoạch - Planned value (PV)

10

2.2.2

Chi phí thực tế - Actual cost (AC)

11

2.2.3

Kiểm soát chi phí dự án

12

2.3

Dùng Metrics để theo dõi & kiểm soát chất lượng

 

2.4

Công cụ phân tích metric data

 

Phần 6: Quy trình đóng dự án

Bài giảng Elearning PMP

STT

Mục lục

Nội dung

1

Phần 1

Giới thiệu nhóm quy trình đóng dự án

2

1.1

Các nhóm quy trình quản lý dự án

3

1.2

Quy trình đóng dự án

4

Phần 2

Chi tiết quy trình đóng dự án

5

2.1

Hoạt động kết thúc dự án

6

2.2

Hoàn thành các thỏa thuận hợp đồng

7

2.3

Hoàn thành các thủ tục hành chính

8

2.4

Báo cáo hoàn tất dự án

9

2.5

Họp kết thúc dự án

 

Học phí:

 1. Đăng ký cá nhân: 500.000 VND/ tài khoản

Ưu đãi:

 1. Đăng ký nhóm 4 – 7 người: 450.000 VND/ tài khoản
 2. Đăng ký nhóm từ 8 người trở lên: 400.000 VND/ tài khoản

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký khóa học vui lòng liên hệ: Ms. Châu - 0969.18.25.26

Đăng ký khóa học

 • Khai giảng : 13/08/2019
 • Lịch học : 2 ngày liên tiếp
 • Thời gian : 08:00 - 17:00